До початку: Послуги DEHAUSS BIM.Development

НАША КОМПАНІЯ ВИКОНАЄ КОМПЛЕКСНЕ BIM ПРОЕКТУВАННЯ БУДЬ-ЯКИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД, А ТАК Ж ОБ'ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ. ВСІ РОЗДІЛИ. МАКСИМАЛЬНА ДЕТАЛІЗАЦІЯ.

Але для тих хто не володіє інформацією про можливості та переваги технології BIM, ми коротко введемо Вас у курс справи.

BIM (Building Information Model) - це підхід до зведення, оснащення, забезпечення експлуатації та ремонту будівлі (до управління життєвим циклом об'єкта), який передбачає збирання та комплексну обробку в процесі проектування всієї архітектурно-конструкторської, технологічної, економічної та іншої інформації про будівлю з усіма її взаємозв'язками та залежностями, коли будівля та все, що має до неї відношення, розглядаються як єдиний об'єкт.

Інформаційне моделювання споруд (BIM) — процес колективного створення та використання інформації про споруду, що формує надійну основу для всіх рішень протягом життєвого циклу об'єкта (від ранніх концепцій до робочого проектування, будівництва, експлуатації та зносу).

В основі BIM лежить тривимірна інформаційна модель, на базі якої організовано роботу інвестора, замовника, ген. проектувальника, ген. підрядника, що експлуатує організації.

BIM Інвесторам:
Застосування BIM технології 3D/4D/5D /6D /7D відкриває нові вимірювання в галузі проектування та реалізації проектів.

Ключовими перевагами для інвестора є:

швидка оцінка здійсненності швидкий та точний кошторис контроль якості роботи виконавців управління будівництвом скорочення термінів проектування зменшення вартості будівництва скорочення переробок зменшення числа помилок.

Інформаційна модель будівлі – це реальна основа контролю ходу будівництва об'єкта. Додаючи до уявлення про простір (3D) уявлення про час (4D план-графік будівництва), замовник отримує можливість контролювати хід будівництва, уявляючи собі поточний стан та відхилення від планових термінів виконання окремих етапів.

BIM будівельникам:

Застосування технології BIM у будівництві дає змогу своєчасно виявити частини проекту, які викликатимуть труднощі під час зведення та звернути на це увагу фахівців проектної організації. Технологія інформаційного моделювання допоможе будівельникам виконувати візуалізацію, моделювання та всі необхідні розрахунки ще до того, як розпочнеться зведення об'єкта.
Рішення на основі BIM технології надають фахівцям підрядних організацій можливість визначати кошторисну вартість, виконувати 4D візуалізацію процесу будівництва та виявляти колізії, обмінюватися інформацією із замовниками, а також оптимізувати будівництво, скорочуючи кількість відходів матеріалів, підвищуючи продуктивність та заощаджуючи кошти.

Ключовими перевагами технології BIM у будівництві:

  • контроль якості вхідної документації
  • перевірка кошторисів
  • управління будівництвом
  • авторський та технічний нагляд.

Висновки:

Технологія BIM може вирішити цілу низку актуальних завдань: підвищити точність кошторисних розрахунків до похибки в 3–5%, зменшити час на отримання оцінної вартості проекту та кошторисної вартості до 80%, знизити кількість просторових колізій (помилок) до 0, скоротити терміни проектування до 30% та вартість будівництва на 10–30%. Це відбувається за рахунок нового рівня колективного створення та управління інформацією про об'єкт будівництва, будь то нова житлова будівля, соціальний чи комерційний об'єкт, дорога чи міст.